De Groene Belg DBG-Missie Duurzaam leven Gezondheid Overbevolking Planetaire grenzen Contact

De Groene Belg

Le Belge Vert / Der Grüne Belgier / The Green Belgian

Het ezine ‘De Groene Belg’ (°2009) is een onafhankelijk journalistiek/filosofisch e-dagblad over mens, media, milieu & maatschappij.

De Groene Belg volgt quasi dagelijks de actualiteit vanuit een onafhankelijk ecologisch-sociaal perspectief en besteedt met name veel aandacht aan kwesties zoals biodiversiteit en klimaat, mediaconcentratie, overbevolking, migratie en de multiculturele uitdagingen voor de Belgische samenleving …

De Groene Belg wordt hoofdzakelijk in het Nederlands opgesteld, maar als Belgisch media-initiatief brengt het ook Franstalige bijdragen en soms ook Engels- en Duitstalige.

Een proefabonnement op ‘De Groene Belg’ is op aanvraag te bekomen via mediadoc.diva@skynet.be . Na afloop van het proefabonnement wordt overlegd over de modaliteiten van een blijvend abonnement.

Zie ook www.mediadoc.be en www.jpeveraerts.be

Naast de op deze website te lezen artikels, kunnen andere bijdragen uit De Groene Belg elders op het Web gevonden worden. Zo bijvoorbeeld:

Planetaire Grenzen overschrijden we niet straffeloos:

https://www.mo.be/opinie/planetaire-grenzen-overschrijden-we-niet-straffeloos

Diverse artikels bij Uitpers:

https://www.uitpers.be/author/jan-pieter-everaerts/

Diverse artikels over overbevolking:

https://www.duurzamedemografie.be/archieven/

+ Diverse artikels bij LEF – Links – Ecologisch Forum:

http://www.lef-online.be/index.php/component/search/?searchword=Everaerts&searchphrase=all&Itemid=272