De Groene Belg

Le Belge Vert / Der Grüne Belgier / The Green Belgian

Het ezine ‘De Groene Belg’ (°2009) is een onafhankelijk journalistiek/filosofisch e-dagblad over mens, media, milieu & maatschappij.

De Groene Belg volgt quasi dagelijks de actualiteit vanuit een onafhankelijk ecologisch-sociaal perspectief en besteedt met name veel aandacht aan kwesties zoals biodiversiteit en milieuvervuiling, mediaconcentratie en privacy, overbevolking, migratie en de uitdagingen voor de multiculturele Belgische samenleving … Speciale aandacht ook voor het documentaire filmmedium.

De Groene Belg wordt hoofdzakelijk in het Nederlands opgesteld, maar als goed Belgisch media-initiatief brengt het ook Franstalige bijdragen en bij momenten ook Engels- en Duitstalige.

Een proefabonnement op ‘De Groene Belg/Le Belge Vert’ is op aanvraag te bekomen via mediadoc.diva@skynet.be . Na afloop van het proefabonnement wordt overlegd over de modaliteiten van een betalend of een ruil-abonnement.

Zie ook www.mediadoc.be en www.jpeveraerts.be

Op het WEB te lezen ARTIKELS uit De Groene Belg:

Planetaire Grenzen overschrijden we niet straffeloos:

https://www.mo.be/opinie/planetaire-grenzen-overschrijden-we-niet-straffeloos

Overbevolking: cijfers en feiten, gevolgen en remedie:

https://nl.socialisme.be/11307/debat-7

http://www.mindermensen.be/docs/Synthese.pdf

+ Diverse artikels bij Uitpers:

http://www.uitpers.be/artikel/author/jan-pieter-everaerts/

+ Diverse artikels bij LEF – Links – Ecologisch Forum:

http://www.lef-online.be/index.php/component/search/?searchword=Everaerts&searchphrase=all&Itemid=272

 

Ter illustratie van wat De Groene Belg brengt volgt nu eerst het nummer 1232 van eind 2016 dat uit de doeken doet hoe we zelf ‘duurzaam’ kunnen leven en nadien het inhoudsoverzicht van de in 2017 in De Groene Belg verschenen artikels.

Volg deze link voor de De Groene Belg nummer 1232.